وبینار دیجیتال مارکتینگ ایرانیان سال 97

irMarketers#
آخرین رویدادمشاهده فیلم ها

جهت اطلاع از آخرین رویداد ها در خبرنامه با ما همراه باشید

ثبت نام دانشجویان در کنفرانس97

حامیان وبینار دیجیتال مارکتینگ سال 97

با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید

اعضای تیم اجرایی سال 97

هادی فاخریان

هادی فاخریان

Linkedin

فروزش قمبری

فروزش قمبری

Linkedin

هدیه دلخوش

هدیه دلخوش

Linkedin

سارا یوسفی

سارا یوسفی

Linkedin

مائده بازاریان

مائده بازاریان

Linkedin

هادی فاخریان

هادی فاخریان

Linkedin

فروزش قمبری

فروزش قمبری

Linkedin

هدیه دلخوش

هدیه دلخوش

Linkedin

سارا یوسفی

سارا یوسفی

Linkedin

مائده بازاریان

مائده بازاریان

Linkedin