افشین زندی در حال تحصیل در رشته نرم افزار است و به عنوان دیجیتال مارکتر با شرکت های خصوصی همکاری میکند. اکثر زمان او در دنیای وب میگذرد که در این زمان ها به آنالیز کسب و کارهای آنلاین و یافتن راه حل هایی برای بهبود وضعیت موجود آن ها میپردازد.
اگر اینترنت را از افشین بگیرید، احتمالا او را در حال خواندن کتاب های حوزه آنالیز وب و روانشناسی یا همراه شدن با گروه های طبیعت گردی و لذت بردن از طبیعت می یابید.
بهترین تفریح او یادگیری است و اعتقاد دارد همیشه چیز بیشتری برای یاد گرفتن وجود دارد.
در حال حاضر بر روی پروژه شخصی خود آنالیتیپس و نوشتن کتابش در زمینه ی آنالیز وب کار میکند
هدف افشین از راه اندازی آنالیتیپس انتقال تجربیات، شکست ها و آموخته های خود در زمینه آنالیز وب به دیجیتال مارکترها، وبمستران و مدیران وبسایت در قالب آموزش هایی عملیاتی و کاربردی است