آیدین داریان بعد از فارق التحصیل شدن از رشته ی مکانیک جامدات و تجربه ی چندین سال در صنعت نفت و گاز به این نتیجه رسید که استعداد ویژه ای در بیزینس و مدیریت بازاریابی دارد و در رشته کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار از دانشگاه خوارزمی تحصیل کرد. وی اعتقاد زیادی به خودشناسی دارد و می گوید انسان ها با شناخت نقاط قوت و ضعفشان می توانند راه و ماموریت خود را پیدا کنند. در حال حاضر او در حوزه برندسازی برای کسب و کارهای آنلاین و فیزیکی مشاوره می دهد و با بعضی از استارتاپ ها تا به امروز فعالیت کرده است. کسب و کارهایی در حوزه تفریحی، گردشگری، بیمه و فروشگاه های دیجیتالی بوده اند و علاوه بر مشاوره و رهبریِ پروژه های برندسازی به تدریس در حوزه ی برندسازی تجاری و شخصی هم مشغول است. وی اعتقاد دارد که تمام کسب و کارها می توانند روزی همچون انسان ها شخصیت و هویت منحصر به فردی داشته باشند.